تست شخصیت MMPI
یکی از معتبرترین آزمون‌های روانشناسی است که در مراکز درمانی و کلینیک‌های روانشناسی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از نتایج به دست آمده از این پرسشنامه برای فرد نیمرخ روانی تهیه شده که متخصص روانشناسی و روانسنجی از روی آن سلامت روانی یا ویژگی‌های شخصیتی فرد را تشخیص می‌دهد.هدف از اجرای تست MMPI-2 شناخت ابعاد شخصیت آزمون دهنده می باشد و ویژگیهای شخصیتی فرد را مشخص می کند. کاربرد تست MMPI-2 در موارد استخدام مشاغل خاص و مهم، ازدواج و مسائل خانوادگی و همچنین شناسایی اختلالات رفتاری و روانی می باشد و حتما باید توسط متخصصین روانسنجی و یا روانشناسی تفسیر گردد.


معرفی تست شخصیت MMPI-2

این پرسشنامه 567 سوال دارد و زمان لازم برای اجرای آن حدود یک ساعت می‌باشد. از آنجا که اجرای فرم 567 سوالی بسیار مشکل بود فرم‌های کوتاه‌تری از آن تهیه شد که کمترین آن فرم 71 سوالی می‌باشد


مقیاس های تست MMPI
نمره‌گذاری این پرسشنامه در دو دسته از مقیاس‌ها صورت می‌گیرد.
یک دسته مقیاس‌های روایی را شامل می‌شود که قبل از تفسیر و نمره‌گذاری مقیاس‌های بالینی نمره‌گذاری و تفسیر می‌شود. مقیاس‌های روایی شامل مواردی است که احتمال اینکه فرد به برخی از سوالات دروغ گفته باشد یا جنبه‌های دفاعی به خود گرفته باشد را مشخص می‌کند. همچنین با استفاده از برخی میزان‌های این مقیاس می‌توان تعیین کرد که آیا فرد در طول پاسخدهی به آزمون تلاش داشته خود را بهتر و یا بدتر جلوه دهد. بر همین اساس نمرات آزمودنی در مقیاس بالینی نیز مورد تعبیر و تفسیر قرار می‌گیرند.


نسخه اصلی MMPI دارای 10 مقیاس بالینی (Clinical scales) و 3 مقیاس روایی(Validity scales) میباشدکه در نسخه فارسی 71 سوالی 2 مقیاس بالینی آن حذف شده است (Mf و Si).

مقیاسهای روایی(Validity scales)

مقیاس L - مقیاس F- مقیاس K


مقیاسL (وانمود خوب) دروغ سنجی: فرد تلاش دارد خود را بهتر نشان دهد.
مقیاس F (وانمود بد): فرد تلاش دارد خود را بدتر نشان دهد.
مقیاس K (انکار کردن): فرد در طول آزمون حالت تدافعی دارد.مقیاسهای بالینی (Clinical scales)
Hs - D- Hy - Pd - Mf -Pa - Pt - sc -Ma - si
-----------------------------------------

مقیاس
HS یا هیپوکندری: به خصوصیت بیماری گونه خود فرد اشاره دارد. کسانی‌ که نمره بالایی در این قسمت می‌گیرند توجه زیادی به مشکلات جسمی خود دارند و اغلب احساس بیماری و ناراحتی می‌کنند، اما در واقع مشکل خاصی ندارند. (اضطراب و اندیشه بیهوده درمورد سلامتی خود)

مقیاس
D یا افسردگی: نمره فرد در این مقیاس میزان افسردگی را نشان می‌دهد.

مقیاس
Hy یا هیستری: مقدار تمایل فرد به انجام واکنش‌های نمایشی را نشان می‌دهد.
(تشنج- حمله عصبی - هیستریک)

مقیاس
Pd یا انحراف روانی اجتماعی: میزان واکنش‌های ضد اجتماعی را نشان می‌دهد.

مقیاس Mf :
حس مردانگی یا زنانه

مقیاس Pa : پارانویا - سوءظن شدید - بدبینی

مقیاس PT
یا ضعف روانی: نشان دهنده خستگی و ضعف روانی است.

مقیاس
SC یا اسکیزوفرنی: به وجود اختلالات اسکیزوفرنیک یا شبه آن اشاره می‌کند.

مقیاس
Ma یا شیدایی خفیف: این نتیجه برعکس نتیجه افسردگی است. این افراد شادتر و پرانرژی‌تر از معمول هستند و اگر این حالت اما اگر بیش از اندازه باشد اختلال مانیا یا شیدایی محسوب می‌شود.

مقیاس Si: درونگرایی اجتماعی


===============

پاورقی:
1 - اگر سئوال یا مشکلی در خصوص انجام تست ها، یا پرداخت ها داشتید می توانید از طریق لینک تماس با ما اطلاع دهید تا حل شود

2 - پس از انجام تست و دریافت تفسیر آنلاین ؛ در صورت تمایل برای تفسیر تکمیلی تست خود ( با توجه به سایر موارد مطروحه توسط شما )می توانید با عضویت در انجمن آزاد مشاوره دریافت نمایید.

3 - لینک مرتبط:

تست NEO 240
تست MCMI 3
سایر آزمون های معتبر و تخصصی روانشناسی