به انجمن خوش آمدید

دستاوردها

نمایش تجربه ها
رتبه بندی
رتبه بندی گروه ها
دستاوردها
فعالیت
Earn Points
Statistics

Social Network

Achievements around your Social Network
 
Social
You have at least three confirmed Friends
Users achieved this: 91 (0%)

Requirements:
Points for Friends higher than 9


     


 
Recommendation Second Class
1 Referral
Users achieved this: 15 (0%)

Requirements:
Points for Referrals higher than 25


     


 
Your first Group
You have created your first group
Users achieved this: 1 (0%)

Requirements:
Points for creating Socialgroups higher than 1


     


 
Recommendation First Class
5 Referrals
Users achieved this: 0 (0%)

Requirements:
Points for Referrals higher than 125


     


 

User

Related to user
 
7 days registered
Survived the first week.
Users achieved this: 53,496 (126%)

Requirements:
Points for every day since registration higher than 14


     


 
3 months registered
3 months here and still alive.
Users achieved this: 50,465 (119%)

Requirements:
Points for every day since registration higher than 180


     


 
Veteran
Very long registered, at least 3 years.
Users achieved this: 35,977 (85%)

Requirements:
Points for every day since registration higher than 2,160


     


 
31 days registered
Survived the first month.
Users achieved this: 52,147 (123%)

Requirements:
Points for every day since registration higher than 60


     


 
1 year registered
Survived the first 365 days!
Users achieved this: 44,733 (105%)

Requirements:
Points for every day since registration higher than 719


     


 
Overdrive
Hyperactive! High! Activity!
Users achieved this: 104 (0%)

Requirements:
Activity = 100


     


 

Community

Related to activities around the community
 
Created Album pictures
Uploaded pictures.
Users achieved this: 0 (0%)

Requirements:
Points for Albumpictures higher than 1


     


 
Tagger Second Class
I can tag!
Users achieved this: 4,608 (11%)

Requirements:
Points for tagging threads higher than 1


     


 
Created Blog entry
For the first Blog entry.
Users achieved this: 4 (0%)

Requirements:
Points for article in vBulletin Blog higher than 1


     


 
Tagger First Class
I can even more tag!
Users achieved this: 333 (1%)

Requirements:
Points for tagging threads higher than 25


     


 

Experience

Achievements
 
100 Experience Points
Achieved as soon as you reach 100 Experience Points
Users achieved this: 52,027 (122%)

Requirements:
تجربه higher than 100


     


 
500 Experience Points
Achieved as soon as you reach 500 Experience Points
Users achieved this: 47,226 (111%)

Requirements:
تجربه higher than 500


     


 
5000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 5000 Experience Points
Users achieved this: 545 (1%)

Requirements:
تجربه higher than 5,000


     


 
25000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 25000 Experience Points
Users achieved this: 25 (0%)

Requirements:
تجربه higher than 25,000


     


 
250 Experience Points
Achieved as soon as you reach 250 Experience Points
Users achieved this: 50,163 (118%)

Requirements:
تجربه higher than 250


     


 
1000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 1000 Experience Points
Users achieved this: 42,960 (101%)

Requirements:
تجربه higher than 1,000


     


 
10000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 10000 Experience Points
Users achieved this: 109 (0%)

Requirements:
تجربه higher than 10,000


     


 
50000 Experience Points
Achieved as soon as you reach 50000 Experience Points
Users achieved this: 7 (0%)

Requirements:
تجربه higher than 50,000


     


 
تجربه 4.1.0
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
طراحی ، تبدبل ، پشتیبانی شده توسط انجمنهای تخصصی و آموزشی ویبولتین فارسی
تاریخ این انجمن توسط مصطفی نکویی شمسی شده است.
Forum Modifications By Marco Mamdouh
اکنون ساعت 00:18 برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +4 می باشد.