خانم "مادر دو کودک"،

این تاپیک خیلی قدیمی است.
فکر می کنم آن زمان صندوق های پستی محدودیت نداشته، ولی بعداً برایش محدودیت گذاشتند.
به همین خاطر از کاربران خواستند که صندوق های خود رو خالی کنند.

برای همین این پست مدیر همدردی به زمان حال مربوط نمی شود.

احتمالاً شما برای کسانی پیغام فرستادید که حق عضویت ندادند و "کم رنگ" هستند. از اونجا که پیام خصوصی برای آنها غیر فعال هست، برای شما پاسخ می آید که صندوقشان پر است.