اعتماد به نفس همسر تان تا حدودی به رفتار و دیدگاه شما نسبت به او بستگی دارد. شما می‌توانید به همسرتان چنان قدرتی بدهید که او از پس سخت‌ترین مسائل نیز برآید.

برخی زنان و مردان به دلیل عقده ها، ترس‌ها و پایین بودن اعتماد به نفس خودشان، آگاهانه یا ناخودآگاه در هر موقعیتی همسرشان را شماتت می‌کنند. بر عکس برخی دیگر با تعریف و تمجیدهای بی اساس اعتماد به نفس کاذب داده و به طریقی دیگر موجب تخریب باورهای همسرشان می‌شوند. تخریب اعتماد به نفس همسرتان پیامدهایی منفی برای رابطه زناشویی شما خواهد داشت.

همه انسان‌ها به یک حامی عاطفی نیاز دارند، شما می‌توانید با اقداماتی ساده این نیاز همسرتان و به طبع آن نیاز به محبت خودتان را نیز تامین کنید.

ممکن است همسرتان فکر کند زیبا نیست یا اینکه نمی‌تواند در اوقاتی که با هم هستید شما را از نظر روحی و عاطفی ارضا کند. شما به راحتی می‌توانید با بیان احساس واقعی تان در مورد زیبایی همسرتان به او اعتماد به نفس بدهید. به او بگویید که چقدر در کنار او به شما خوش می‌گذرد. حتما صادق باشید تا کلمات مثبت تان تاثیر واقعی داشته باشند.

تحسین ارزش‌های همسرتان باعث می‌شود تا افکار او بر روی نقاط قوت و مثبت شخصیتش متمرکز شود و از احساسات منفی فاصله بگیرد.

سلامتی همسر شما تضمینی بر سلامت خانواده تان خواهد بود، پس نیازمندید تا به افکار او نیز رسیدگی کنید.v