با سلام دختری هستم 22 ساله و خواستگاری دارم 24 ساله که در یک خانواده نسبتا مرفه زندگی می کند.انسان خوش اخلاق ،آرام و منطقی است.مساله ای که مرا نگران می کند این است که با توجه به اینکه ایشان تا به حال در حال درس خواندن بوده و تازه درسش تمام شده شغل مستقلی هم ندارد و با توجه به اینکه هر چه می خواسته برایش فراهم بوده چطور می توان بفهمم مسئولیت پذیر هست یا نه؟اهل کار هست یا نه؟میزان وابستگی اش به خانواده اش می تواند کم شود یا نه؟