با سلام خدمت همه شما عزیزان
مدیریت سایت همدردی ورود شما را به تالار گفتگوی سایت همدردی خیر مقدم عرض می کند. امیدوارم این تالار بستر مناسبی جهت اهداف سایت یعنی تعامل سریعتر بین مراجعان و مشاوران برقرار کند.
چندنکته:
یکم: دوستان از طرح سئوالاتی که زمینه بدآموزی و اشاعه فحشاء دارد در این تالار خودداری کنند و این دوستان سئوالات محرمانه خود را صرفا از طریق انجمن خصوصی و تخصصی مشاوره
ارسال فرمایند.
دوم: در این بخش اگرچه سئوالات سریعتر پاسخ گفته می شود، لیکن سایر بازدیدکنندگان نیز آزادانه در مورد مشکل شما جواب خواهند داد که مدیریت سایت در مورد پاسخهای آنها مسئول نمی باشد. لیکن می تواند تایئد یا رد کند.
سوم: مدیریت سایت مسئول تعاملات بین مراجعان از قبیل همسریابی، دوست یابی و ... نبوده و پیامد هر گونه ارتباطات این چنینی به عهده خود مراجعان بوده و به هیچ وجه ازجانب سایت همدردی تائید نمی گردد. لیکن در صورتی که نیاز به مشاور و راهنمایی در انتخاب همسر و ... داشته باشید ، بر خورد فرض می دانیم که به آن جواب دهیم
جهت مطالعه اطلاعات بیشتر
موفق و موید باشید.
ابوالفضل سنگ تراشان
مدیریت سایت همدردی