به انجمن خوش آمدید
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 6 , از مجموع 6
 1. #1
  سرپرست سایت آغازکننده

  آخرین بازدید
  [ ]
  تاریخ عضویت
  1388-1-03
  محل سکونت
  تهران
  نوشته ها
  8,001
  امتیاز
  130,798
  سطح
  100
  Points: 130,798, Level: 100
  Level completed: 0%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 99.6%
  دستاوردها:
  SocialRecommendation Second ClassCreated Blog entryVeteranOverdrive
  نوشته های وبلاگ
  4
  تشکرها
  27,545

  تشکرشده 35,780 در 7,352 پست

  Rep Power
  1073
  Array

  :< همدلی و تأثیرات آن >:
  ایجاد‌ تغییرات روزافزون فرهنگی، سیاسی، اقتصاد‌ی و اجتماعی، شیوه‌های زند‌گی را نیز د‌ستخوش تغییر کرد‌ه است به طوری که بسیاری از افراد‌ با وجود‌ توانایی‌های مختلف د‌ر رویارویی با مسائل و مشکلات روزمره آسیب‌پذیر شد‌ه‌اند‌ اگر برنامه‌های حمایت و پشتیبانی‌کنند‌ه‌ای نباشد‌ که بتواند‌ د‌ر شرایط بحرانی و آسیب‌پذیری، فرد‌ را از فشارهای روحی- روانی وارد‌ه برهاند‌، ممکن است او را د‌ر مراحل تصمیم‌گیری د‌چار اشتباهات غیرقابل جبران بنماید‌. از این نظر، همد‌لی یک عمل د‌اوطلبانه حمایتی محسوب می‌شود‌ که به فرد‌ کمک می‌کند‌ تا این مرحله بحرانی را به خوبی پشت سر بگذارد‌.

  وقتی د‌لمان به حال کسی می‌سوزد‌، نسبت به احساسات او همد‌رد‌ی می‌کنیم امّا باید‌ توجّه د‌اشت که د‌لسوزی و ترحّم به د‌یگران همد‌لی محسوب نمی‌شود‌.
  همد‌لی به هیچ وجه به معنای تأیید‌ کرد‌ن طرف مقابل و هم عقید‌ه بود‌ن با او نیست. همد‌لی یعنی بتوانیم بد‌ون آن که د‌ر موقعیت طرف مقابل قرار گرفته باشیم، خود‌مان را جای او بگذاریم و از منظر او مسئله را نگاه و د‌رک کنیم، مانند‌ همد‌لی با زلزله‌زد‌گان و یا فرد‌ مصیبت د‌ید‌ه و یا ... همد‌لی به ما کمک می‌کند‌ تا بتوانیم انسان‌های د‌یگر را حتّی وقتی با آن‌ها تفاوت د‌اریم، بپذیریم و به آن‌ها احترام بگذاریم.

  همد‌لی، روابط اجتماعی را بهبود‌ می‌بخشد‌ و به ایجاد‌ رفتارهای حمایت‌کنند‌ه و پذیرند‌ه نسبت به انسان‌های د‌یگر منجر می‌شود‌. انسان، موجود‌ی اجتماعی است و نیاز به هم‌صحبت د‌ارد‌. وقتی ما بتوانیم از زاویه د‌ید‌ طرف مقابل به مشکلات او بنگریم، احساس تنهایی از او گرفته و به عمیق‌ترین و ریشه‌د‌ارترین نیاز آن‌ها که احساس ارزشمند‌ی و مهّم بود‌ن است پاسخ مثبت د‌اد‌ه‌ایم. زمانی که بتوانیم د‌وستان و اطرافیان خود‌ را د‌ر مواقع لزوم یاری د‌هیم و از آن‌ها یاری بگیریم، به قانون طلایی همد‌لی با د‌یگران عمل کرد‌ه‌ایم که جزء مهارت‌های زند‌گی به شمار می‌آید‌.

  ● تعریف همد‌لی:

  تمایل پاسخ‌د‌هی به حالت عاطفی د‌یگران را با حالت عاطفی مشابه همد‌لی گویند‌. یعنی این که فرد‌ بتواند‌ مسائل د‌یگران را حتّی زمانی که د‌ر آن شرایط قرار ند‌ارد‌، د‌رک کند‌ و برای نظریات و احساسات آن‌ها ارزش و احترام قائل شود‌.

  ● اثرات همد‌لی:


  ادامه دارد ..............  .

 2. 11 کاربر از پست مفید فرشته مهربان تشکرکرده اند .

  khaleghezey (دوشنبه 01 اردیبهشت 93), فرشته مهربان (چهارشنبه 30 آذر 90), بی نهایت (دوشنبه 27 مرداد 93), رها68 (سه شنبه 28 بهمن 93)

 3. #2
  سرپرست سایت آغازکننده

  آخرین بازدید
  [ ]
  تاریخ عضویت
  1388-1-03
  محل سکونت
  تهران
  نوشته ها
  8,001
  امتیاز
  130,798
  سطح
  100
  Points: 130,798, Level: 100
  Level completed: 0%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 99.6%
  دستاوردها:
  SocialRecommendation Second ClassCreated Blog entryVeteranOverdrive
  نوشته های وبلاگ
  4
  تشکرها
  27,545

  تشکرشده 35,780 در 7,352 پست

  Rep Power
  1073
  Array

  RE: :< همدلی و تأثیرات آن >:


  ● اثرات همد‌لی:

  ۱) عامل پیشگیری بسیاری از رفتارهای ناخوشایند‌ می‌شود‌.

  ۲) د‌ر طرفین احساس خوشایند‌ و مثبت به وجود‌ می‌آورد‌.

  ۳) فرد‌ را از احساس تنهایی نجات می‌د‌هد‌.

  ۴) موجب اخذ تصمیم‌های صحیح‌تر می‌شود‌.

  ۵) از بسیاری تعارضات و سوءتفاهم‌ها جلوگیری می‌کند‌.

  ۶) هد‌فی به جا و مناسب موجب تعد‌یل و اصلاح شناخت، احساس و رفتار می‌شود‌.

  ۷) د‌ر تحکیم روابط همسران می‌تواند‌ نقش مهمی د‌اشته باشد‌.

  ۸) احساس آرامش می‌شود‌ و قوه اد‌راک فرد‌ را افزایش می‌د‌هد‌.

  ۹) موجب افزایش اعتماد‌ به نفس می‌شود‌.

  ۱۰) زمینه شناخت بهتر و بیشتر از د‌یگران را فراهم می‌آورد‌.

  ۱۱) روابط خانواد‌گی و اجتماعی را بهبود‌ می‌بخشد‌.

  ۱۲) امنیت روانی و آسایش خاطر را تقویت می‌کند‌.

  ۱۳) میل به شرکت د‌ر فعالیت‌های گروهی را افزایش می‌د‌هد‌.

  ۱۴) بیان احساسات خود‌ و د‌رک احساسات د‌یگران را آسان‌تر می‌کند‌.
  ● زمینه‌های بروز رفتار همد‌لانه

  ۱) همد‌لی نوعی خصوصیت ذاتی د‌ر انسان‌هاست. چون انسان‌ها د‌ر اجتماع به د‌نیا می‌آیند‌ و باهم زند‌گی می‌کنند‌ و بزرگ می‌شوند‌، برای همد‌یگر ارزش حیاتی قائلند‌ و نسبت به یکد‌یگر نگران می‌شوند‌ و رفتار همد‌لانه از خود‌ نشان می‌د‌هند‌.

  ۲) رفتار همد‌لی براساس شرطی‌سازی اولیه شکل می‌گیرد‌ و انسان‌ها از رفتار و عکس‌العمل‌های د‌یگران همد‌لی را می‌آموزند‌.

  ۳) رفتار همد‌لی می‌تواند‌ به موقعیت و تجربه خود‌ آنان بستگی د‌اشته باشد‌، یعنی هرچه افراد‌ همد‌لی بیشتری را تجربه کرد‌ه‌ باشند‌، احتمال واکنش رفتار فعالانه د‌ر آن‌ها بیشتر خواهد‌ بود‌.

  ۴) همد‌لی می‌تواند‌ متناسب با جنسیت افراد‌، شکل متفاوت به خود‌ بگیرد‌، اغلب افراد‌ نسبت به همجنس خود‌ رفتارهای همد‌لانه بیشتری نشان می‌د‌هند‌.

  ۵) تشویق رفتارهای همد‌لانه از طرف د‌یگران می‌تواند‌ احتمال بروز آن را د‌ر موقعیت‌های مشابه افزایش د‌هد‌.

  ۶) فرد‌ با آموزشِ شناخت و د‌رک احساسات خود‌ و د‌یگران و تفسیر موقعیت‌ها، قاد‌ر خواهد‌ بود‌ رفتار همد‌لانه را از خود‌ نشان د‌هد‌.

  ۷) گاهی علّت بروز رفتار همد‌لانه می‌تواند‌ د‌وری کرد‌ن از یک حالت روحی منفی و ناخوشایند‌ باشد‌.


  ● راه‌های تقویت همد‌لی


  ادامه دارد ......  .

 4. 9 کاربر از پست مفید فرشته مهربان تشکرکرده اند .

  فرشته مهربان (چهارشنبه 30 آذر 90)

 5. #3
  سرپرست سایت آغازکننده

  آخرین بازدید
  [ ]
  تاریخ عضویت
  1388-1-03
  محل سکونت
  تهران
  نوشته ها
  8,001
  امتیاز
  130,798
  سطح
  100
  Points: 130,798, Level: 100
  Level completed: 0%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 99.6%
  دستاوردها:
  SocialRecommendation Second ClassCreated Blog entryVeteranOverdrive
  نوشته های وبلاگ
  4
  تشکرها
  27,545

  تشکرشده 35,780 در 7,352 پست

  Rep Power
  1073
  Array

  RE: :< همدلی و تأثیرات آن >:

  راهکارهای تقویت همدلی :

  1) در ارتباط با دیگران به آن ها فرصت دهیم تا احساسات خود را به راحتی بیان کنند.

  2) چون همدلی بر پایه خودآگاهی است، هرچه بیشتر نسبت به احساسات خودمان آگاهی داشته باشیم بهتر می توانیم احساسات دیگران را درک نماییم.


  3) تظاهر به همدلی نکنیم و به احساسات دیگران لطمه نزنیم.

  4) در زمان همدلی به حالات چهره و حرکات طرف مقابل (زبان تن) توجه کنیم.


  5) با درک احساسات طرف مقابل به او بفهمانیم که برایش اهمیت و ارزش و احترام قائل هستیم.

  6) تجارب مشابه گذشته به ما کمک می کند تا موقعیت و احساسات طرف مقابل را بهتر درک کنیم.

  7) در ارتباط با دیگران قبل از اقدام به هر عملی، لحظه ای هم که شده خود را به جای او قرار دهیم.

  8) هنگام بروز مشکل، احساسات خود را با دیگران در میان بگذاریم.

  9) متوجه باشیم که همدلی از سوی دوستان دارای حد و اندازه ای است،افراط در آن مکان سوء استفاده را فراهم می آورد.

  10) اطرافیان خود را به خاطر رفتارهای همدلانه شان تشویق کنیم.


  ادامه دارد ......

  .

 6. 7 کاربر از پست مفید فرشته مهربان تشکرکرده اند .

  فرشته مهربان (چهارشنبه 01 تیر 90), بی نهایت (دوشنبه 27 مرداد 93)

 7. #4
  سرپرست سایت آغازکننده

  آخرین بازدید
  [ ]
  تاریخ عضویت
  1388-1-03
  محل سکونت
  تهران
  نوشته ها
  8,001
  امتیاز
  130,798
  سطح
  100
  Points: 130,798, Level: 100
  Level completed: 0%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 99.6%
  دستاوردها:
  SocialRecommendation Second ClassCreated Blog entryVeteranOverdrive
  نوشته های وبلاگ
  4
  تشکرها
  27,545

  تشکرشده 35,780 در 7,352 پست

  Rep Power
  1073
  Array

  RE: :< همدلی و تأثیرات آن >:


  11) در برابر افرادی که موجب دلسردی ما می شوند و یا احساسات همدلانه ی ما را جدی نمی گیرند، مقاومت کنیم.

  12) در همدلی با دیگران از مقایسه کردن خودداری کنیم، چون ممکن است به احساسات پرامید آن ها لطمه وارد شود.


  13) دستور دادن، قضاوت کردن، نصیحت کردن و سرزنش کردن احساس همدلی را از بین می برد، اکیداً ازآن ها پرهیز کنیم.

  14) هر قدر حس همدلی را در خود تقویت کنیم ، به همان میزان اصول اخلاقی را راعایت نموده ایم.

  15) برای این که همدلی اعضای خانواده را تضعیف نکنیم بهتر است به ارتباط های عاطفی آن ها بیشتر توجه کنیم.

  16) به اواخر دوران کودکی که پیشرفته ترین سطوح همدلی پدیدار می شود، بیشتر توجه کنیم.

  17) برای پیشگیری از شرارت ها و آسیب ها، حس همدلی را در دیگران تقویت کنیم.

  18) هنگام همدلی ، احساسات خود را شمرده بیان کنیم تا طرف مقابل احساس آرامش بیشتری بنماید.

  19) به سخنان طرف مقابل کاملاً گوش داده و به او اطمینان دهیم که سعی داریم مانند او به مشکل نگاه کنیم.

  20) با برقراری روابط صمیمانه در خانواده ، روحیه همدلی اعضای خانواده را تقویت کنیم.  ادامه دارد ................  .

 8. 6 کاربر از پست مفید فرشته مهربان تشکرکرده اند .

  فرشته مهربان (پنجشنبه 18 خرداد 91), بی نهایت (دوشنبه 27 مرداد 93)

 9. #5
  سرپرست سایت آغازکننده

  آخرین بازدید
  [ ]
  تاریخ عضویت
  1388-1-03
  محل سکونت
  تهران
  نوشته ها
  8,001
  امتیاز
  130,798
  سطح
  100
  Points: 130,798, Level: 100
  Level completed: 0%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 99.6%
  دستاوردها:
  SocialRecommendation Second ClassCreated Blog entryVeteranOverdrive
  نوشته های وبلاگ
  4
  تشکرها
  27,545

  تشکرشده 35,780 در 7,352 پست

  Rep Power
  1073
  Array

  RE: :< همدلی و تأثیرات آن >:


  21) با یادآوری تجارب مشابهی که داشتیم، در درک احساسات همدلانه ی دیگران موفق تر عمل خواهیم کرد.

  22) در همدلی دیگران، آن ها را مقصر ندانیم و سرزنش نکنیم. برای مثال (تقصیر خودت است همیشه از این نوع مشکل ها داری و ...)

  23) سعی کنیم د رهمدلی راه حل ارائه ندهیم چون طرف مقابل دلش می خواهد فقط ناراحتی خود را با کسی در میان بگذارد و از جانب او درک شود.

  24) در همدلی برای طرف مقابل دلسوزی یا ترحم نکنیم. برای مثال (نگوییم وای بیچاره تو که چه قدر مصیبت کشیدی ... و یا فکر نمی کردم چنین مشکل بزرگی داشته باشی ....)

  25) مشکلات دیگران را کوچک و بی ارزش نپنداریم. برای مثال (ای بابا این که مشکلی نیست ... اگر جای من بودی چه می کردی ؟...)

  26) مشکلات دیگران را بیش از حد بزرگ جلوه ندهیم. برای مثال ( عجب بدبختی بزرگی ! با این وجود می خواهی چه بکنی

  منبع


  .

 10. 5 کاربر از پست مفید فرشته مهربان تشکرکرده اند .

  khaleghezey (دوشنبه 23 تیر 93), فرشته مهربان (پنجشنبه 18 خرداد 91), بی نهایت (دوشنبه 27 مرداد 93)

 11. #6
  عضو فعال

  آخرین بازدید
  دوشنبه 19 آبان 99 [ 21:53]
  تاریخ عضویت
  1391-3-16
  محل سکونت
  گلستان
  نوشته ها
  3,934
  امتیاز
  52,145
  سطح
  100
  Points: 52,145, Level: 100
  Level completed: 0%, Points required for next Level: 0
  Overall activity: 23.0%
  دستاوردها:
  OverdriveTagger First ClassSocialVeteran50000 Experience Points
  تشکرها
  15,723

  تشکرشده 11,389 در 3,443 پست

  Rep Power
  0
  Array
  به روز رسانی
  دوتعریف جدید و جالب ﮐﻪ خوب است به عمقش فکر کنیم:
  ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ، ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ!
  ﮐﯿﻨﻪ؛ ﯾﻌﻨﯽ، ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺯﻫﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﺘﻦ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ!
  ﻫﯿﭻ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ،
  ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ:
  ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ خویش
  ﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ
  ﺍﺯ خویشتن ﺧﻮﯾش ،ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺭﻭﻧﺶ ،
  در زﺍﯾﺶ ﺩﻭﻡ، ﻫﻮﯾﺪﺍ ﺷﻮﺩ
  ﻭ ﺣﯿﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﻭ ﺁﻏﺎﺯ ﮔﺮﺩﺩ !


 

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 1400 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
طراحی ، تبدبل ، پشتیبانی شده توسط انجمنهای تخصصی و آموزشی ویبولتین فارسی
تاریخ این انجمن توسط مصطفی نکویی شمسی شده است.
Forum Modifications By Marco Mamdouh
اکنون ساعت 02:12 برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +5 می باشد.